PODIJELI

Globalni tržišni odnosi

 Do liberalizacije 1991. godine, Indija je u velikoj mjeri bila namjerno izolirana od svjetskih tržišta, kako bi zaštitila svoju ekonomiju. Indija je uvela carine, izvozne takse i količinska ograničenja, dok je strana direktna ulaganja (FDI) imala ograničenja navlasničke udjele, ograničenja naprijenos tehnologije, izvozne obavezeidržavnaodobrenja. Ovaodobrenjasupotrebnazagotovo 60%novi direktna stranih ulaganjau industrijskomsektoru. Ograničenjasu imala za posljedicu direktna ulaganjau prosjekutek oko200 milijuna dolaragodišnjeizmeđu 1985i 1991. godine. Veliki postotakodkapitalnihtokovase sastojao odinozemne pomoći, komercijalnogzaduživanjai depozitanerezidenataIndijaca.

Izvoz i uvoz Indije

Indijki izvoz je stagnirao za prvih 15 godina nakon neovisnosti, zbog opće nebrige o ekonomskoj politici od strane vlasti tog razdoblja. Uvoz se u istom razdoblju, zbog industrijalizacije, sastojao uglavnom od uvoza mašina, sirovina i robe široke potrošnje.

Od liberalizacije, vrijednost indijske međunarodne trgovine naglo je porasla. Indijski glavni trgovinski partneri su Europska unija, Kina, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Direktna strana ulaganja (Foreign direct investment – FDI) su ulaganja u proizvodnju i poslovanje u zemlji od strane preduzeća iz neke druge zemlje, bilo kupnjom kompanije u ciljanoj zemlji ili širenjem već postojećeg poslovanja u toj zemlji.

Prema Mistarstvu trgovine i industrije Indije, petnaest najvećih trgovinskih partner su predstavljali  62,1% od indijskog uvoza i 58,1% indijskog izvoza u decembru 2010. Ove brojke ne uključuju usluge i direktna strana ulaganja, nego samo trgovinu robom.

U 2006-07, glavna izvozna roba su bili, naftni derivati, hemikalija i farmaceutski proizvodi, nakit, tekstil i odjevni predmeti, poljoprivredni proizvodi, željezna ruda i drugi minerali.

Veći uvoz uključuje sirovu naftu i srodne proizvode, mašine, elektroničku robu, zlato i srebro.

Godina Izvoz (milijarde $ ) Indeks Uvoz (milijarde $ ) Indeks
2001 43,36 100% 50,39 100%
2002 49,25 114% 56,52 112%
2003 58,96 136% 72,56 144%
2004 76,65 177% 99,78 198%
2005 99,62 230% 142,87 284%
2006 121,81 281% 178,41 354%
2007 150,16 346% 229,37 455%
2008 194,83 449% 321,03 637%
2009 164,91 380% 257,20 510%
2010 226,35 522% 350,23 695%
2011 304,59 702% 462,63 918%

Izvor: Central Intelligence Agency

U novembru 2010, izvoz je povećan za 22,3% u odnosu na prethodnu godinu, dok je uvoz bio povećan za 7,5%,.

Trgovinski deficit za isti mjesec pao je sa 8,6 milijardi dolara u 2009 na 7,3 milijardi dolara u 2010. Indija je član- osnivač Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1947 a kasnije i član Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Iako aktivno sudjeluje u njegovim sjednicama vijeća, Indija je izražavala zabrinutost zbog razvoja. Indija je nastavila svoje protivljenje uključivanju pitanjima kao što su  pitanja rada i okoliša i drugih necarinskih prepreka trgovini.

Vanjsko trgovinski bilans

Od dobijanja nezavisnosti, platni bilans Indije je bio negativan. Nakon liberalizacije 1990, pokrivenost uvoza izvozom je porasla na 80,3% 2002-03, u odnosu na 66,2% u 1990-1991. Međutim, globalna ekonomska kriza i usporavanje svjetske ekonomije smanjio je  pokrivenost  izvoz uvoz na 61,4% u 2008-09. Rast uvoz nafte je bio glavni razlog velikog deficita tekućeg računa, koji je porastao na 118,7 milijarde dolara, odnosno 9,7% BDP-a, u 2008-09. U razdoblju od januara do oktobra 2010, Indija je uvezla 82,1 milijarde dolara vrijednosti sirove nafte.

Zbog globalne recesije krajem 2000, indijski izvoz i uvoz je smanjen za 29,2% i 39,2%, junu 2009. Pad je uzrokovan globalnom recesijom, koja je pogodila SAD i članice Europske unije, koje čine više od 60% indijskog izvoza. Međutim, budući da je pad uvoza bio znatno oštriji u odnosu na pad izvoza, indijski deficit je smanjen na 4,3 milijarde dolara. U junu 2011, izvoz i uvoz su zabilježili impresivan rast te je mjesečni izvoz dosegnuo 25,9 milijardi dolara a mjesečni uvoz 40,9 milijarde dolara za isti mjesec. To predstavlja na godišnjoj razini rast od 56,9% za izvoz i 54,1% za uvoz.

Oslanjanje na vanjsku pomoć je smanjeno od ekonomske  liberalizacije, a omjer duga smanjio se s 35,3% u 1990-91 na 4,4% u 2008-09. Indijske devizne rezerve stalno su u porastu od 5,8 milijardi dolara u martu 1991 na 283,5 milijarde dolara u decembru 2009.

Direktne strane investicije-ulaganja (FDI)

Kao treća po veličini ekonomija u svijetu po paritetu kupovne moći (PPP), Indija je poželjna destinacija za direktna strana ulaganja. Tijekom 2011 godine, priljev inozemnih direktnih ulaganja u Indiji je iznosio 36,5 milijardi dolara, 51,1% više nego 2010 kada su iznosila 24,15 milijarde dolara. Indija ima prednosti u telekomunikacijama, informacijskim tehnologijama i drugim značajnim područjima, kao što su auto-dijelovi, hemikalije, lijekovi i nakit. S obzirom na pozitivne ekonomske reforme usmjerene na deregulaciju ekonomije i poticanje stranih ulaganja, Indija se pozicionirala kao jedna predvodnika brzorastuće azijsko-pacifiče regije. Indija ima veliki broj kvalificiranih menadžera i tehničkih stručnjaka. Srednja klasa stanovništva broji 300 milijuna i predstavlja rastuće potrošačko tržište.

Tokom 2000-10, zemlja je privukla 178 milijarde dolara direktnih stranih. Indija je 2005 liberalizirala politiku direktnih stranih ulaganja (FDI). Industrijske političke reforme znatno su smanjile uvjete licenciranja, uklonjena su ograničenja na širenje i omogućen je jednostavan pristup stranim tehnologijama. U martu 2005, vlada je izmijenila pravila kako bi se omogućila strana ulaganja u građevinskom sektoru. Ukupna direktna strana ulaganja kapitala u 2008-09 iznosila su 21 milijardu dolara, što predstavlja rast od 25% u odnosu na prethodno razdoblje. Indija je u 2007  činila 1,5% svjetske trgovine prema statističkim podacima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Nezaposlenost i stopa inflacije

Indija je po propisima o radu,  među najstrožijim i kompleksnijm u svijetu. Bolje kreirani propisi o radu mogu privući više radno intenzivne investicije i otvoriti nova radna mjesta za nezaposlene milijuna Indijaca.

Kako smo ranije naveli, prema podacima iz 2010.godine u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu zaposleno je 51,1% radne snage, u rudarstvu, industriji i građevinarstvu 22,4%, a u uslužnim djelatnostima 26,5%.

Nejednakost i nedostaci u sistemu obrazovanja identificirani su kao prepreka povećanja zapošljavanja.
Stopa nezaposlenosti u 2010-11, prema statističkim podacima državnog zavoda rada, bila je 9.8%. Historijski gledano, od 1969 do 2013, stopa inflacije u Indiji je u prosjeku iznosila 7,73%, dosegnuvši najveći nivo od 34,68% 1974 i rekordno nisku razinu od -11,31%  1976.

Inflacija je u avgustu 2012 iznosila visokih 7,55%. Nedavni rast inflacije uzrokovan je političkom i ekonomskom kriza.

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here